Людмил Стоянов

Зам.-декан ФФОЕ, ТУ - София

Людмил Стоянов

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Людмил Стоянов, дипломиран магистър 2004 в специалност „Електроинженерство“ на френски език и дипломиран доктор 2011 в направление 5.2 „Електротехника, електроника, автоматика“, занимавам се с преподавателска и научно-изследователска дейност, доцент в Електротехнически факултет и заместник-декан на ФФОЕ в Технически университет София.

Интересът ми към инженерството и перспективите, които предоставя Факултетът за франкофонско обучение по електроинженерство.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Успешните класирания за стажовете във Франция, предлагани от Факултета за франкофонско обучение по електроинженерство.

На какво Ви научи ТУ-София?

Получих важни познания и се научих да не се отказвам в търсенето на отговори и решения за реализиране на проектите ми.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Високото ниво на преподавателите, отговорното отношение към учебния процес и възможностите за успешно кариерно развитие.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Желанието да получавам нови знания от научно-изследователската ми дейност, които да предавам на младите инженери.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Да запаля в студентите желанието да са добри професионалисти в областта си.

Вашата философия за успешна реализация?

Труд, отговорност, последователност и колегиалност.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Положените усилия винаги се възнаграждават с постигане на крайната цел и получаване на лично удовлетворение.

 

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Да се възползват от знанията, придобити по време на следването им и да следват целите си.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Защото тази връзка е полезна и за двете страни – университетът може да намери по-добра реализация за новите инженери, а бившите студенти могат да подберат по-лесно качествени кадри за своите фирми. Освен това сътрудничеството между университет и индустрия е основен елемент в техническия прогрес.