Академик Стефан Воденичаров

Машинен инженер, учен и академик на БАН, между 6 февруари 2013 и 13 март 2013 г.

Академик Стефан Воденичаров

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Дипломирах се 1967 година, специалност „ Технология на металите“, Машинен инженер, Технически университет - София.

 

Областите в които работя :

Материалознание и технология на материалите.

Изпитване и разрушаване на металите.

Интелигентни изделия за защита.

 

Ръководни позиции които съм заемал:

Директор на Института по металознание и технология на металите.

Председател на Българска Академия на науките - 2012-2016.

Министър на образованието и науката - 2013.

Аз завърших „Образцовия механотехникум – София“ и  продължих техническото си образование.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Тези пет години и половина на следване бяха изпълнени с много такива моменти. Те бяха свързани с изключителните преподаватели по това време, личности не само като преподаватели. За едно място в университета имаше над 20 кандидата всяка година. Можете да си представяте всичките колеги с каква подготовка влизаха в университета.

На какво Ви научи ТУ-София?

Това което научих е че трябва непрекъснато да се учиш от най-добрите и да не изоставаш от научното развитието в твоята област.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Според мен ТУ–София подготвя много добре своите възпитаници теоретично и практически насочено.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Моите преподаватели в катедра „Технология на металите“. Нашият випуск беше първият в тази специалност създадена от акад. Ангел Балевски.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

За 53 години работа като инженер предизвикателствата не бяха малко. Ще спомена някой от тях. Бях ръководител на българския екип за изследване корпусите на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй. Международен екип доказахме, че те са безопасни за експлотация още много години ,но политиците ги предадоха.

В Института където работя и сега създадохме колектив създаващ и произвеждащ уникални средства за защита които се използват в 16 страни по света.

Вашата философия за успешна реализация?

Да не отстъпваш от изправените пред теб предизвикателства.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Помагай когато имаш възможност.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Работете това което ще ви доставя радост и удовлетворение.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Университетът и колегите винаги ще ти помогнат .