Таничка Василева

научен ръководител на Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към ТУ-София

Таничка Василева

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Таничка Крумова Василева завършва специалност „Електроника“ през 1973 год.; Занимава се с проектиране на ИС, Автоматизация при проектирането, Използване на иновативни подходи и компютърни среди в образованието. Към днешна дата е научен ръководител на Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към ТУ-София.

Завърших математическа паралелка в 19-та гимназия и имах интерес към точните науки. Когато кандидатствах страната взе курс към електронизация и професията "Електронен инженер" беше много интересна и перспективна за реализация. Бях приета и Архитектура, но се отказах в полза на Електрониката и никога не съм съжалявала.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Чудесните студентските години. В нашата група бяхме приети с най-висок бал във вуза и завършихме с много добър среден успех без нито един презаписал за 5-те години. Това ни сплоти, създаде дългогодишни приятелства и позволи да прекараме незабравими моменти в екскурзии по планините, студентски бригади, кулинарни вечери с чуждестранните студенти в групата и вечните студентски купони.

 

На какво Ви научи ТУ-София?

На това, че инженер не е професия, а начин на мислене – учиха ни да дефинираме целта, необходимите стъпки, за постигането й, така че крайният резултат – система, схема, програма за управление - да е работещ. Научиха ни да анализираме и критично да оценяваме възможните решения, да работим в екип и да правим необходимия компромис, както в технически план така и в човешките взаимоотношения. Това ми помогна като ръководител на ТУЕС да се справям с непривични за електронен инженер задачи като прехвърляне на общинска в държавна собственост, изготвяне на количествено стойностни сметки за ремонти или писане на алинеи и параграфи за закон.

 

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Традициите в най-големия технически вуз в страната, като възможност за професионална реализация в научно-изследователска дейност в общност от будни и критично мислещи колеги, както и богатата спортна и почивна база.

 

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Много интересната и най-бързо развиваща се научна област, която променя живота на всички хора, без да го осъзнават. Но и професия, в която се налага да учиш непрекъснато цял живот, защото за всеки три години в електрониката всичко безвъзвратно остарява.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Имала съм много – от необходимост да се четат лекции на пет потока, през създаването на нов курс, обзавеждане на лаборатория без финансиране, през спечелването и успешното изпълнение на национални или международни проекти, но всички тези до голяма степен зависеха от желанието и работата на ограничен кръг колеги от специалността. Но най-голямото ми предизвикателство, за да не кажа битка, беше спасяването на ТУЕС като част от ТУ-София и уреждане на статута му в Закона за Висшето образование, което изискваше обединяване на усилията на много хора, около полезна кауза в продължение на две години, но си заслужаваше заради умните деца там и заради бъдещето на страната.

 

Вашата философия за успешна реализация?

Труд, постоянство, човешка и академична почтеност.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Никога да не се предавам и да преследвам мечтите и целите си, даже когато всички казват, че са непостижими.

 

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Да са дръзновени и да вярват в себе си, да вдигат високо летвата на целите си. Ще се убедят, че в университета сме ги научили на най-важното - да мислят логически, а това е основната предпоставка за всеки успех. И да не забравят, че има две неотменими неща в биографията си – че са българи и че са възпитаници на ТУ-София.


 

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Важно е, защото университетът ни е дал много и връзката с него е възможност да осъществим толкова необходимото за страната единство училище-университет-бизнес, за да се внедряват научни постижения в индустрията и да се въвеждат иновативни подходи от практиката в образованието. Споделянето на опит, оказването на професионална помощ от една общност са от огромно значение в професионалното развитие на всеки, както и за бъдещото развитие на ТУ-София.