Катина Кирилова

Мениджър екип на контактния център на OB10 LTD

Катина Кирилова

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Завърших специалност ”Публична администрация” 2010 година, Стопански факултет с отличен успех.

Постъпих на работа като анализатор база данни в американската фирма за информационни системи  OB10 LTD, която е локализирана в София. След две години съм вече Мениджър екип на контактния център на фирмата. Екипът, който ръководя е от 18 души.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Сериозната подготовка в Стопанския факултет ми даде задълбочени познания за информационните системи и управление на процесите и хората. Те ми позволиха бърза ориентация и предлагането на решения за ефективно организиране на работата ми. Професионалната ми компетентност и отговорност дават своите резултати. Невероятно е да получавам признание, че съм точния човек на точното място от  ръководители и служители, с които пряко работя. 

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Вярвала съм, че сериозното учене в ТУ е гаранция за професионален успех. Днес потвърждавам това и го желая на всички останали студенти.