В. ДИМОВ

ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР В “АРОМА” СОФИЯ

В. ДИМОВ

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Започнах работа като конструктор във водещо машиностроително предприятие - “ЗММ” София. Попадайки в колектив с едни от най-добрите български специалисти, започнах да оценявам придобитите знания, които ми позволиха да се включа много бързо в реални конструктивни разработки и да приложа на практика наученото от мен. През 1997г. започнах работа във водещото българско предприятие за парфюмерия и козметика - “АРОМА” София. Преминавайки в коренно различен бранш като структура, организация и оборудване, аз нямах никакви проблеми с адаптацията и с навлизането в спецификата на проблемите. Като Технически директор заложих на млади специалисти от моята специалност, които показват отлични резултати и се развиват непрекъснато. 

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Завършването ми на Машиностроителния факултет през 1989г.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Завърших Машиностроителния факултет през 1989 г. Въпреки, че се дипломирах първи по успех във випуска, изпитвах сериозни притеснения - дали получената подготовка е достатъчна, не е ли прекалено обща и “теоретична”, отговаря ли на реалните нужди на производството? Предполагам, че тези въпроси вълнуват всеки студент и млад специалист и ето защо искам да отговоря на тях, споделяйки своя опит на инженер преминал през всички нива на производството.

Сега вече мога да отговоря спокойно и обективно на поставения в началото въпрос - какво ми даде Машиностроителния факултет? Това, което най- много ценя е гъвкавата и универсална подготовка, възможността за бърза адаптация към различни производства, но преди всичко формирания начин на мислене и подход за решаване на техническите проблеми, независимо от областта в която работех, нещо което днес е особено актуално.