Иван Ликов

ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ

Иван Ликов

Стъпките, които предприехте, за да се реализирате в професионален план?

Казвам се Иван Ликов. Възпитаник съм на ТУ – София. Завърших бакалавърската си степен по специалност „ЕЕЕО – Централи и подстанции“, а магистърската – по специалност „ЕЕЕО- Автоматизация в ЕЕС“. От 4 години работя в областта на  Електроенергетика. В момента заемам позиция Инженер електрогенерация в ТЕЦ на най-големия завод за производство на целулоза и хартия в България - Монди Стамболийски ЕАД.

Още като студент си представях своето професионално развитие в индустриална среда. Затова веднага след завършване на бакалавърска степен в ТУ-София, започнах да търся възможности за стажантски програми. Насочих се към "Монди Стамболийски" ЕАД като компания, предлагаща добри възможности за професионална реализация в дългосрочен план.

Типичните предизвикателства в областта, в която работите?

Предизвикателствата, с които се сблъсквам всеки ден, са разнообразни. От чисто технически като управление на режимите на работа в съвременна, високотехнологична подстанция и участие в инвестиционни проекти до предизвикателства, свързани с екипни и междуекипни взаимоотношения.

Вашите бъдещи цели в професионален план?

Желанието ми е постоянно да поддържам своите знания и умения актуални. Живеем в ерата на индустриалната цифровизация, която променя не само бизнес моделите, но и начина, по който работим. Смятам, че постоянното учене и адаптиране към бързо навлизащите новости е изключително важно, за да бъде човек успешен в това, което прави, независимо какво е то.

Какво научихте от досегашния си опит?

От 4-годишния си опит основното, което научих е, че личностните качества са също толкова важни колкото техническите знания. Социалните и емоционални умения, ефективното сътрудничество с други екипи и специалисти, са умения, които изграждам и вярвам, че са изключително полезни за моята успешна кариера като индустриален инженер.

Какъв съвет бихте дали на студентите, които са в самото начало на тяхната професионална кариера?

Да бъдат активни и да търсят възможности да реализират своите професионални мечти. Да използват стажантските програми, които компаниите предлагат – те са уникална възможност за придобиване на практически умения и професионална увереност. И да вярват с себе си, защото това в голяма степен определя техния успех.