Емил Шопов

Менижър Проекти – Инженеринг и Изграждане в КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Емил Шопов

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Завърших специалност „Топло – и Ядрена енергетика“, магистратура „Топлоенерегетика“ от програмата на Енеромашиностроителен факултет (ЕМФ) през 2008 година с много добър успех. През 2006 година постъпих на работа като експерт топлоенергийни машини и съоръжения в ТОТЕМА Инженеринг ЕАД, водеща  инженерингова компания в енергийния сектор. След три години работа там вече бях Ръководител на проект.

През 2009 година поех предизвикателството да бъда Менижър Проекти – Инженеринг и Изграждане в КонтурГлобал Марица Изток 3 АД (тогава Енел Марица изток 3 АД), кондензационна електроцентрала с капацитет 908 MW. Ръководя отдел от 6 души и привлечен ресурс от други отдели по отделни проекти. Също така отговарям за управлението и контролирането на инвестиционната програма на дружеството. 

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Систематизираната и целенасочена подготовка в ЕМФ ми даде задълбочени познания за процесите в електроцентралите. Те ми позволиха бърза ориентация и успешна реализация на поетите задачи, кариерно развитие и възможността да работя в голяма международна енергийна компания. Получавам признание за свършената работа от ръководителите и служителите на компанията всеки ден и вярвам, че сериозното отношение към обучението в ЕМФ е гаранция за професионални постижения.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Вярвам, че сериозното отношение към обучението в ЕМФ е гаранция за професионални постижения.