Александър Ценов

ДЕКАН НА ФАГИОПМ, ТУ - СОФИЯ

Александър Ценов

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Александър Костадинов Ценов, випуск 1987, Съобщителна техника – ФРЕ, преподавател висше училище, Декан на ФаГИОПМ

В юношеството ми, в семейството техниката винаги е била част от ежедневието. Така се породи интереса ми към технологиите, инженерите решения, бурното развитие на индустрията – особено в сферата на комуникациите. Наложи се два пъти да кандидатствам за да успея да попадна в желаната от мен специалност.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Много са запомнящите се моменти – първи учебен час, първи изпит, последен учебен час и последен изпит, участието ми в представителен спортен отбор на ВМЕИ по време на цялото следване. Интересното е, че всъщност заради задгранична командировка (вече като инженер  - конструктор), пропуснах тържественото връчване на дипломите.

На какво Ви научи ТУ-София?

Научи ме на труд. Научи ме на систематично и логическо мислене, научи ме на отговорно отношение към всичко, което трябваше да се прави по време на следването, научи ме на това, как да посрещам предизвикателствата на професионалното ми развитие.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

С две думи – инженерът, завършил ТУ – София, може да бъде „посаден“ във всякаква среда – право, икономика … той винаги ще се справи!

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Всъщност интересът ми към академична кариера се породи по-късно – след като вече работех в ТУ – София на административна длъжност (ръководител на отдел „Телефонна мрежа в ТУ – София“). На практика се „завърнах“ в катедрата, която ме изгради като специалист с ясното съзнание, че трябва да се отблагодаря на Университета, факултета и катедрата за това, което бях успял да постигна.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Най-голямото предизвикателство винаги е било да бъда достатъчно добър професионалист в това, което работя. Към това се добавят контактите с други добри професионалисти, от които винаги може да се научи още нещо. Към днешна дата предизвикателствата пред мен са свързани с това, на изхода на следването си в ТУ – София младите хора да имат самочувствието на добри специалисти, готови да посрещнат собствените си предизвикателства!

Вашата философия за успешна реализация?

Отдаденост, отговорност, непримиримост, професионализъм, лоялност, позитивизъм.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Човек сам гради живота си, сам трябва да научи уроците си в него и да бъде готов да „дава“ от себе си на другите.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Да имат самочувствие на завършили едно нелеко следване, но да не забравят, че истински добрият специалист се създава години наред. Да не престават да се учат и да учат другите през целия си професионален път.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Университетът е като началното училище – в първите класове се учат буквите, цифрите, в Университета се учи азбуката на инженерната наука. Колегите, с които сме учили тази азбука ще станат нашите най-добри партньори или конкуренти в професионалния ни път. И в двата случая резултатът е един и същ – собственото изграждане и успех!