Огнян Андреев

декан на СФ, ТУ - София

Огнян Андреев

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Проф. д-р инж. Огнян Андреев, 1987 г., спец. „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“, магистърска програма „Организация и управление на машиностроителното производство“, области: „Производствен и операционен мениджмънт“, „Управление на проекти“, заемана позиция: Декан на Стопанския факултет на ТУ - София.

Инженерството ми е в кръвта!

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Ще спомена повече от един – и като студент, и като член на академичния състав на ТУ-София:

 • Единственият изпит, взет с Божията помощ – изпитът по химия (не съм късан на изпит);
 • Изпитът по „Теория на механизмите и машините“, на който си мислех, че доц. Вригазов се опитва по всевъзможни начини да ме скъса, а той ме „мъчил“ за шестица…;
 • Дипломната защита и най-вече ръководителят на Държавната изпитната комисия – проф. Божидар Алвасов;
 • Постъпването ми на работа като асистент в кат. „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ на СФ след 15 години трудов стаж в производството;
 • Защитата на дисертационния ми труд пред Специализирания научен съвет на ВАК по машиностроителни технологии и машини, заедно с легендарния ми научен ръководител – проф. Георги Цветков;
 • Дипломата за Доцент;
 • Дипломата за Професор, която посветих на моя баща Димитър Андреев, запалил искрата на любовта към техниката у мене;
 • Честването през 2019 г. на 50-годишния юбилей на кат. „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“, на която имах честта и привилегията да бъда ръководител последните два мандата. Катедрата беше удостоена с Указ на Президента на Република България и Плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ – чест, оказвана досега само на университети! Ще се запомнят и поздравителните адреси и благопожеланията на Вицепремиера Марияна Николова и на именити алумни на катедрата, като Съветника на президента по образование, наука и иновации Валентина Танева; Председателя на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и член на Настоятелството на ТУ - София Кирил Домусчиев и др. от подобен калибър.

На какво Ви научи ТУ-София?

 • На аналитично, систематично, технологично и логически организирано мислене и „3D-представа“ за нещата, а прибавяйки и научната и преподавателската ми работата в областта на мениджмънта – „4D“;
 • На стремеж към развитие и усъвършенстване.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

 • Тук е люлката на българската техническа мисъл;
 • От ТУ-София „преписват“ (може и без кавички) всички останали технически ВУ в България.

 

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Установих, че мога да бъда полезен на студентите, а впоследствие – и на докторанти, да усвояват богатствата на знанието в интердисциплинарната и от особен интерес област на индустриалния инженеринг и мениджмънт.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

 • Да постигна като Декан на Стопанския факултет, заедно с всички колеги от факултета, подобни и по-високи резултати от споменатите по-горе като ръководител на катедра ИИИМ;
 • Да обогатим палитрата от предлаганите от факултета бакалавърски и магистърски програми, като това стане и в дистанционна форма на обучение;
 • Да спомогнем ТУ-София да бъде пионер в осъществяването на обучението по иновативни начини и методи, характерни за новите реалности, олицетворявани от концепциите за умни предприятия, умни изделия, умни градове и останалите „елементи“ на Industry 4.0, между които – и Education 4.0.

Вашата философия за успешна реализация?

Всичко се постига с много вяра, добронамереност, стремеж към себеусъвършенстване и много, много труд. Когато това е налице, Господ добавя щипка късмет.

И не очаквай благодарности за това!    

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Никога не казвай „Никога“! 

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Ние всички цял живот се учим – искаме или не. Обучението е преди всичко желание, отговорност и положен труд! Нямате друга опция – трябва със сърце и душа да изберете професията си (по-добре ще е, ако досега сте го сторили) и да се влюбите в нея! Така от горното ще изпитвате заслужено удовлетворение и ще ви носи радост.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Ние всички сме ТУ-София! Тук са корените ни! Съзнателно или не – мисията ни е да работим и за това име и да дадем всичко от себе си НАШИЯТ УНИВЕРСИТЕТ да се развива и утвърждава!

И не на последно място: той се нуждае и от нашето спомоществователство – спонсорство под най-различна форма.