Величко Атанасов

РЪКОВОДИТЕЛ „ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ”, ЧЕЗ

Величко Атанасов

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Казвам се Величко Атанасов . Магистратура в ТУ - София завърших през 2000 г. със специалност „Електроенергетика и Електрообзавеждане", а през 2017г. защитих дисертация. Последните 7 години работя  като ръководител „Експлоатация и поддържане” на разпределителни електрически мрежи за района на София област към „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

В ТУ -  София започнах  след като вече бях завърших полувисшия институт към ТУ. Преди него бях завършил Вечерния техникум по електротехника „Делчо Наплатанов“, както и  специализирана гимназия, всички със специалности свързани с електротехникатаВ полувисшия институт по това време имаше преподаватели които идваха от ТУ - София. Те оказаха най-силно влияние върху решението ми да продължа в университета.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Спомням си с респект и уважение за всички преподаватели и изпити които съм положил. Като ярък спомен ще остане преместването на Електротехническия факултет от сградата до паметника Левски в  сегашната модерна сграда 12 блок, както и барикадите по улиците по време на управлението на Виденов. Тогава за да стигнем на изпит ходихме пеш от централна гара до ТУ - София. Най-запомнящият момент за мен разбиращо   е  деня на защита на дисертацията десети ноември 2017г.

На какво Ви научи ТУ-София?

Едновременно да работя и да уча това което работя  е най- успешното съчетание и добра перспектива  за бъдещетоОсвен знания  и любов към науката, намерих приятели, колеги и съмишленици – хора които уважавам и с които продължаваме да обменяме идеи и информация за новостите в енергетиката.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Безспорно е  най-реномираното техническо учебно заведение у нас. Университет с традиции и дух

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Вече 20 години в електроенергетиката всяка сутрин тръгвам с удоволствие на работа. Това показва че не съм сбъркал, когато реших, че моето призвание са електрическите мрежи.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Посветих последните 10 години в търсене на решения, разработване на мероприятия и изследване  на загубите на електрическа енергия. Това беше и темата на моята дисертация. Въпреки, че постигнахме много добри резултати, реалността ни принуждава да си поставяме все по-предизвикателни цели. Убеден съм, че бъдещето на енергетиката е свързано със стремглаво снижаване на разходите на енергия.

Вашата философия за успешна реализация?

Всеотдайност към работния процес, лоялност към работодателя, огромно уважение и респект към всички преподаватели.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Научих, че най-важно в нашата сфера е екипната работа.  Добри резултати има там където има добра комуникация, чуваемост и екипност.

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Никога да не спират да се усъвършенстват. Дипломирането им не е край, а ново начало на образование в университета наречен живот.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Защото университетът винаги е бил и ще бъде обединяващ център за наука, решения и нови технологии. Впечатлен съм от професионализма, човечността и ентусиазма на преподавателите от Електротехническия факултет. Искрено пожелавам успех на всички!