Койчо Русев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТХ

Койчо Русев

Моята успешна кариера

Завършил съм висшето си образование във ВМЕИ „Ленин” /Технически университет/ през 1969г., специалност „ДВГ и автомобили”. По-късно през 1976 год. завърших „Икономика на автотранспорта” във ВИИ” Карл Маркс” /УНСС/, а през 1986г. и Академията за народно стопанство при МС на СССР за висшето звено на държавното управление.

Работил съм като инженер, Директор на автостопанство, Главен директор на Автокомбинат Пловдив, Зам. Гл. Директор на ДФ „Автомагистрали Тракия”. През 1990г. създадох Националната транспортна камара, чийто Председател съм и в момента, а през 1996г. – Български транспортен холдинг АД с двадесет дъщерни дружества. От тогава съм Председател на Надзорния съвет на холдинга и мажоритарен собственик с двама от помощниците си.

От 1992г. съм член на УС на Българската стопанска камара, Член съм на Управителния съвет на АЕБТРИ (Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата)от 1998г. и Председател на Съюза на организациите в автомобилния транспорт (СОАТ) от 2006г. Член съм на Обществения съвет към Министъра на транспорта, както и представител на бизнеса в Отрасловия съвет от 1991г. Член съм на настоятелството на Техническия университет – София от 2006г.

Редовно участвам в заседанията и конгресите на Международната организация на труда (МОТ) и Международния съюз по пътен транспорт (ИРУ) в Женева.

Награждаван съм с различни национални медали и ордени за постиженията ми в трудовата дейност, както и със златен медал на Международния съюз за пътен транспорт – IRU – Женева.

 

 

 

Роля, място и значение на обучението в ТУ - София

Мога смело да кажа, въпреки, че имах възможност да се обучавам по-късно в УНСС и Академията за народно стопанство при МС на СССР, най-ценното в образованието си получих в ТУ-София. То ми помогна, минавайки през всички технически длъжности в автотранспорта, да се реализирам като Главен директор на най-големия Автокомбинат в България в продължение на девет години. Даде ми увереност, че когато човек е подготвен със стабилни знания, може да успява без протекции. Никога в живота си не съм подавал молба за работа, с изключение при постъпването ми на 18 август 1969г.. като млад инженер, изпратен по разпределение в Автотранспред Пловдив. Тази подготовка ми даде смелостта да рискувам при новите пазарни условия и да създам, както вече посочих през 1990г. Националната транспортна камара и Български транспортен холдинг АД през 1996г.

Обучението в Техническия университет ми даде изключително много и помогна за изграждането ми не само като специалист, но и като човек. Подготовката в университета беше на изключително високо ниво, не само заради критериите при приемането на кандидат-студентите, но и заради невероятните професори и преподаватели, които ни научиха да мислим. Незабравими ще останат в съзнанието ми думите на проф.Брадистилов, който беше Ректор на МЕИ при откриване на учебната 1964 - 1965 година (на 01.10.1964г.) в новата първа зала на базата в кв.”Дървеница”. „Ако си мислите, че тук ще ви подготвим с готови рецепти как да решавате задачите и проблемите, стоящи пред вас, много се лъжете. Нашата цел е да ви научим да мислите. Защото „инженьор” е френска дума и означава човек, който разсъждава, който мисли.”