Димитър Ангелов

Мениджър развойна среда в САП Лабс България

Димитър Ангелов

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Казвам се Димитър Ангелов и съм мениджър развойна среда в САП Лабс България, дъщерно дружество на световния лидер в разработка на бизнес софтуер SAP. Работата ми е да ръководя, обучавам и мотивирам екипи от програмисти използващи гъвкави софтуерни процеси и практики с цел бързо и качествено разработване на иновативни решения в областта на cloud технологиите и in-memory бази данни. 

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Избрах ТУ-София като висше учебно заведение, в което да уча компютърни науки, поради разнообразните възможности за избор, които то предоставя за професионална реализация. Задълбочената подготовка по фундаментални инженерни дисциплини и целенасочения фокус върху основните направления на информационните технологии като софтуер, мрежи и хардуер ми осигуриха необходимата теоретичната подготовка да започна стажантска програма като софтуерен разработчик в САП Лабс България още като студент втори курс. В последствие, работните ми задачи във фирмата и научните дисциплини, които изучавах в университета се допълваха отлично, в резултат на което завърших успешно университета и бързо израснах в професионален и кариерен план. 

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Съветвам бъдещите студенти да изберат  ТУ-София тъй като е  висше учебно заведение,  което предлага разнообразни възможности за избор, които са предпоставка  за много добра професионална реализация.