Славейко Кръстанов

Асистент в Бостънския университет, САЩ

Славейко Кръстанов

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Като студент имах възможността свободно да избера тясното специализиране в сферата на машинните елементи и неметални конструкции, което практически завърши с разработване на дипломна работа в Института по полимери към Българската академия на науките. Сега това ми дава самочувствие и увереност за по-нататъшното ми професионално развитие.

Понастоящем съм асистент в Бостънския университет, САЩ.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

През 2002 г. завърших висше образование в Техническия университет - София и придобих степен Магистър - машинен инженер по специалност “Машиностроене и уредостроене” в Машиностроителния факултет на университета.

 

Курсът на обучение се проведе на високо академично ниво от квалифицирани преподаватели. Те ни дадоха фундаментални знания в областта на машинното инженерство и ни подготвиха като специалисти с перспективни възможности, не по-малки от тези на завършилите в най-известните технически университети в Европа и света.

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Машиностроителният факултет към Техническия университет - София ще остане в моето съзнание, като реномирано учебно заведение с отлични, макар и трудни учебни програми, а преподавателите, като състав от ерудирани научни работници с впечатляващ респект и в същото време с нормални човешки отношения в контактите си с всеки от нас.

В бъдеще без съмнение популярността на факултета ще расте не само у нас, но и в чужбина. Поради това съм сигурен, че все повече млади хора ще правят с твърда увереност и лично удовлетворение своя избор да се обучават а впоследствие да специализират в Машиностроителния факултет на Техническия университет - София.