Васил Младенов Цанев

Управител на Дейзи мултимедия

Васил Младенов Цанев

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

След завършване Английска Езикова Гимназия през 1996г. започнах обучение в Технически Университет-София специалност Електроника. През 1998-1999г. преминах едногодишно обучение в Technische Universitaet – Wien (Виена).    Дипломирах се като магистър по специалност електроника през 2002 година с много добър успех от следването и от защитена с отличен дипломна работа в катедра ”Електронна техника”.

През 2000 година започнах работа в структурите на една от водещите фирми в България в областта на електронното производство – Дейзи технолоджи. Две години по-късно бях в екипа създал  мултимедийни устройства и цифрови фотоапарати – Дейзи мултимедия. От 2004г. съм вече управител на това подразделение на компанията.

Дейзи Технолоджи има 20-годишен опит в разработката и производството на електронни изделия, в това число електромери, фискални устройства, цялостни търговски решения. Под мое ръководство, като управител на подразделението за фискални устройства, разработихме и внедрихме  цялостна автоматизирана система за достъп до фискалните устройства. Това ни позволи да спечелим нови пазари и разширим продажбите на съществуващите, което доведе до откриване на още една производствена фабрика с над 90 души персонал.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Чувствувам се горд с обучението, което получих в ТУ-София. То откри не само професионални възможности за мене, но и допринесе за производството на съвременни електронни устройства с висока добавена стойност за фирмата и страната.

На какво Ви научи ТУ-София?

В ТУ - София студентите могат да открият добър път на развити в професионална и научна кариеа.