Меглена Велинова

ръководител на ТУЦ на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Меглена Велинова

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Завършила съм ВМЕИ „В.И.Ленин“, сега ТУ – София, ЕМФ, специалност „Топло и ядрена енергетика“. През същия период имам завършен курс за допълнителна педагогическа подготовка с право на преподаване по инженерни дисциплини.

В момента съм ръководител на Технически учебен център на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, структура създадена през 2017 година с цел повишаване на професионалната квалификация на служителите, да развива професионалното образование в България, като участва активно в подготовката на бъдещите кадри за енергетиката и мотивира младите хора да търсят професионална реализация в страната.

Любовта към математиката и точните науки. Завършила съм математическата гимназия в гр. Велико Търново, естествено продължение на образованието.

ТУ – София е най-голямото висше техническо учебно заведение в България, с много интересни професии и специалности. Материално техническата база (аудитории, учебни зали и кабинети, лаборатории, работилници и учебен завод), предоставя изключително добра възможност за теоретична и практическа подготовка. Не бива да пропускаме и авторитета, който висшето училище е изградило с годините, както в национален така и в международен мащаб.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Много са моментите, за които си спомням. Това са лекциите на някои изключително колоритни преподаватели – при тях аудиториите бяха пълни; студентските празници, бригадите (национални и  международни) и стажовете, свързани със специалността ми – в първи, трети и пети курс на следването. Изключително полезен период за бъдещите инженери да се подготвят с проекти за дипломна защита и преценка къде искат да се реализират след дипломирането.

Университетът е място за много запознанства и контакти. Незабравими са приятелствата, създадени през годините на следването, и преподавателите, които много изискваха от нас, но и ни даваха!

На какво Ви научи ТУ-София?

Научи ни на колегиално отношение един към друг, взаимопомощ, организираност, отговорност, логично и аналитично мислене. Създавахме екипи, помагахме си, изграждаха се водещи фигури. Справяхме се с трудностите и изпитвахме огромно удовлетворение от успеха.

Не е нужно да знаеш всичко, важно е да знаеш как да извлечеш нужната информация и да я използваш по най-правилен начин.

Университет дава една много добра теоретична подготовка, която прави българските инженери търсени и високо оценени и в чужбина. Много от моите колеги имат отлична професионална реализация в компании извън пределите на страната ни.

Кое прави ТУ-София различен от другите университети?

Разнообразието от специалности, материално-техническата база и хората, които работят в ТУ – София. Те го правят колоритен, различен и привлекателен за младите хора.

Кариерният център на университета работи на пълни обороти за личностното израстване на студентите. Не познавам друг университет с толкова много активности, ориентирани към младите хора. Тук е мястото да поздравя колегите за себеотрицанието, с което работят, за да може студентите да се чувстват комфортно със себе си и избраната специалност.

Какво Ви вдъхнови да изберете сегашната си професия?

Демократичните процеси в страната промениха съдбата на много инженери, особено на жените-инженери.

Повече от 12 години работя в областта на „Човешките ресурси“. Имам квалификация CIPD и смятам, че един инженер може да се внедри навсякъде. Полученото образование в университета дава един широк мироглед и възможност за логично използване на събраната информация. Смея да твърдя, че за инженерите има място в областта на „Човешките ресурси“, особено в компании с многоброен екип и голямо разнообразие от длъжности.

Най-голямото Ви предизвикателство в професионален план?

Създаването и реализирането на нови проекти. Технически учебен център на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е нов проект за компанията. Открит е на 20 септември 2017 година. От тогава до сега са обучени над 4200 служители, студенти и ученици, подизпълнители на компанията. Лицензирани сме към НАПОО. Лицензията включва 8 броя професии и 12 броя специалности в областта на електроенергетиката, екологията, информационните технологии, заваряването и подемно транспортната техника.

Образованието е важно както за отделната личност, така и за цялото ни общество и не бива да се задоволяваме само с наученото в училище. Образованието е непрекъснат процес, през целия ни живот

Вашата философия за успешна реализация?

Работа, постоянство, добронамереност, честност, завършване на започнатото и всичко това „гарнирано“ с усмивка, позитивно и всеотдайно отношение към хората.

Най-ценният съвет, който получихте от живота до момента?

Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!

Какъв съвет бихте предложили на младите висшисти, които сега се дипломират?

Да учат за знания, да са отговорни за постъпките си, със сериозно отношение към всяко начинание, да са проактивни и да се включват в стажантските програми на компаниите. Стажовете са, за да се ориентират какво искат да направят за себе си и се „потопят“ в реална работна среда. Да останат в България!

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Контактите и приятелствата са добавената стойност на обучението в университета, спомените са завинаги, но за да го има и за в бъдеще всички ние сме отговорни да го поддържаме и подкрепяме. Това е нашата „Алма матер“!