Меглена Велинова

ръководител на ТУЦ на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Меглена Велинова

Моята успешна кариера

Завършила съм ВМЕИ „В.И.Ленин“, сега ТУ – София, ЕМФ, специалност „Топло и ядрена енергетика“. През същия период имам завършен курс за допълнителна педагогическа подготовка с право на преподаване по инженерни дисциплини.

В момента съм ръководител на Технически учебен център на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, структура създадена през 2017 година с цел повишаване на професионалната квалификация на служителите, да развива професионалното образование в България, като участва активно в подготовката на бъдещите кадри за енергетиката и мотивира младите хора да търсят професионална реализация в страната.

Любовта към математиката и точните науки. Завършила съм математическата гимназия в гр. Велико Търново, естествено продължение на образованието.

ТУ – София е най-голямото висше техническо учебно заведение в България, с много интересни професии и специалности. Материално техническата база (аудитории, учебни зали и кабинети, лаборатории, работилници и учебен завод), предоставя изключително добра възможност за теоретична и практическа подготовка. Не бива да пропускаме и авторитета, който висшето училище е изградило с годините, както в национален така и в международен мащаб

Роля, място и значение на обучението в ТУ - София

Много са моментите, за които си спомням. Това са лекциите на някои изключително колоритни преподаватели – при тях аудиториите бяха пълни; студентските празници, бригадите (национални и  международни) и стажовете, свързани със специалността ми – в първи, трети и пети курс на следването. Изключително полезен период за бъдещите инженери да се подготвят с проекти за дипломна защита и преценка къде искат да се реализират след дипломирането.

Университетът е място за много запознанства и контакти. Незабравими са приятелствата, създадени през годините на следването, и преподавателите, които много изискваха от нас, но и ни даваха.

 

Моето послание към настоящи и бъдещи студенти

Контактите и приятелствата са добавената стойност на обучението в университета, спомените са завинаги, но за да го има и за в бъдеще всички ние сме отговорни да го поддържаме и подкрепяме. Това е нашата „Алма матер“!