Богдан Вътков

Главен архитект на дирекция Technology Innovation Platform Services в SAP

Богдан Вътков

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

Професионалният си път започнах като C/C++ разработчик по проект на Alcatel Austria AG благодарение на оформените още в първи курс контакти в ТУ-София. След това навлязох в сферата на Web програмирането, в малка фирма от телеком бранша, а последните близо 10 години работя за българския клон на световния лидер в производството на бизнес софтуер - SAP AG. В рамките на кариерния ми път в SAP съм заемал роли и позиции като разработчик на софтуер, старши разработчик на софтуер, софтуерен архитект, главен архитект на програма, главен архитект на дирекция, инструктор, ментор; извършвал съм дейности като проектиране и разработка на софтуер, архитектурен контрол, разработка на технологични стратегии, проучвания и иновации; работил съм в области като Integrated Development Environments, Model-Driven Architecture, Service-Oriented Architecture, Event-Driven Architecture, Business Process Management, In-Memory Computing, Platform-as-a-Service (PaaS) и Software-as-a-Service (SaaS). Понастоящем изпълнявам ролята на главен архитект на дирекция Technology Innovation Platform Services в SAP.

В допълнение на развойната дейност съм имал удоволствието да се занимавам и с академична такава - както в корпоративните среди, като инструктор на редица курсове за софтуерна архитектура - така и в образователната система, като лектор в Професионална Гимназия по Компютърни Технологии и Системи, гр.Правец и асистент в ТУ-София.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

С увереност мога да кажа, че обучението ми в ТУ-София и най-вече интензивното общуване с преподаватели и студенти има съществен принос за професионалното ми развитие! 

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Бих искал да се обърна към тези от вас, които сега провеждат своето обучение в ТУ-София, с препоръката да се възползват максимално и от възможността да общуват с преподаватели и колеги в университета. Защото ако в днешно време знанията могат да се усвояват до голяма степен от Интернет то успешното поведение се усвоява най-лесно от хората, които го демонстрират. Сега за вас е времето, в което трябва да усвоявате основополагащи умения и поведения - предпоставка за вашето успешно професионално развитие!