Антония Георгиева

Научен директор на Центъра за Фетални технологии за наблюдение

Антония Георгиева

Какво ви накара да учите в ТУ-София?

След дипломирането ми като бакалавър в ТУ – София започнах докторантура в университета в Портсмут (Великобретания),  която завърших през 2007г. с успешна защита на дисертация на тема „Стохастични методи и генетични алгоритми за обучението на невронни мрежи” и докторска степен. През голяма част на обучението си съм била едновременно и преподавател по различни дисциплини на студентите от по-ниските курсове.

В момента работя в Nuffield - отдел по акушерство и гинекология, Университета в Оксфорд и съм научен директор на Центъра за Фетални технологии за наблюдение, който се намира в Ембрионална Катедра по акушерство и гинекология (NDOG). Ние работим в тясно сътрудничество с Института по биомедицинско инженерство.

Най-запомнящият се за Вас момент в ТУ-София?

Завърших специалност Приложна математика във Факултета по приложна математика и информатика през 2004 година с отличен успех. Сериозната подготовка във ФПМИ, както и престоят ми за една учебна година (2002-2003 г.) в униврситета в Карлсруе (Германия) по програмата „Еразъм” ми дадоха добър старт в живота. 

Защо е важно за възпитаниците да останат във връзка с университета и колегите си?

Винаги съм смятала, че усърдието и сериозната подготовка в крайна сметка се възнаграждават и са гаранция за професионален успех. Сега съм напълно убедена в това и от все сърце го пожелавам на всички настоящи и бъдещи студенти.