Алумни подкрепа

Център "Кариера и възпитаници (алумни)" инициира Кампанията "Ако си дал, не си живял напразно..."