Френският институт в България Ви предлага финансиране на проекти, свързани с университетски и научни събития през 2019 г.

Френският институт открива конкурс за набиране на кандидатури с краен срок 25 февруари 2019 г. Проектите могат да бъдат във всички сфери на науката – хуманитарни, социални и точни науки. Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение, свързано с френско участие. Подробности за конкурса ще намерите в сайта на Френския институт: http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/appel-a-projets1/

Формулярът за кандидатстване.