Интегриран курс за външни участници /служители от фирми и физически лица/ по Мениджмънт на качеството

 

Технически университет – София, филиал Пловдив организира интегриран курс за външни участници /служители от фирми и физически лица/ по „Мениджмънт на качеството”.

Програмата включва практически приложими методи за управление на качеството, прилагани от световните производители в автомобилната индустрия, електроника, машиностроене и др.

Курсът е структуриран, в съответствие с изискванията на бизнеса, с възможност за привличане на стажанти и специалисти сред мотивираните студенти от различни специалности на

Технически университет – София, филиал Пловдив. Лектори са водещи специалисти от университета и бизнеса.

Продължителността е 45 часа и ще стартира през месец февруари, като успешно завършилите ще получат удостоверение, издадено от ТУ-София.

Цената на курса е 280 лв. на участник и същата сума трябва да се преведе по банков път или в касата на Технически университет – София, филиал Пловдив в срок до 31 януари 2019 г.

За въпроси и допълнителна информация: e-mail: vania8378@abv.bg – Иванка Атанасова, тел. 0895587635 технически сътрудник при катедра „Индустриален мениджмънт”

Банкова сметка:

Технически университет – София, филиал Пловдив

IBAN: BG43UNCR75273154638901 

BIC код: UNCRBGSF 

Уникредит Булбанк Пловдив, Регионален клон Иван Вазов. 

Моля, при попълване на платежните нареждания задължително пишете трите имена на курсиста, предприятие, както и основанието за плащане „Такса за участие в курс по Мениджмънт на качеството“.