Тринадесето поред изложение на работодатели "Дни на кариерата" в ТУ- София

Ползотворно - за работодатели, за студенти и за преподаватели протече 13-тото издание на "Дни на кариерата".

Стотици първи срещи на тема "кариерно ориентиране" за студентите на ТУ-София, десетки проведени разговори между университетските преподаватели с представители на бизнеса!

Връзката образовение - бизнес: заздравена!