Мария Пеева - спечели Стипендия "За повече жени инженери"

Част от кампанията "Ако си дал, не си живял напразно..." е стипендия "За повече жени инженери", на стойност 1000 лв.

Представяме Ви Мария Пеева, спечелил стипендията:

Представете се...

Аз съм Мария от ФЕТТ, уча Електроника и сега завърших трети курс.

Какво е усещането да си стипендиант?

Усещането да съм стипендиант е невероятно. Чувстваш, че си признат от хората и че има смисъл упоритият ти труд.

В какво ще вложите стипендията?

Стипендията ще вложа в допълнителни курсове, за да мога да се развия по-добре занапред.

От къде разбрахте за стипендията?

За стипендията научих от Центъра "Кариера и възпитаници (алумни)".

Какво знаете за Център "Кариера и възпитаници (алумни)"?

Центърът "Кариера и възпитаници (алумни)" подпомага професионалното развитие на студентите на ТУ-София, също така помага и на работодателите като организира изложения "Стажове" и “Дни на кариерата“, организират се и срещи със завършили възпитаници на университета, за споделяне на опит и обмен на информация.

Кое е най-интересното Ви участие в университетско или извън университетско мероприятие?

Най-много ми харесва това, че центърът помага за развитието на студентите и организира срещи с бивши възпитаници и с подходящи работодатели.

Коя е вашата професионална „страст“?

Професионалната ми страст е да правя опити и да майсторя разни неща.

Какво искате още да научите/направите в професионален план?

Искам да се специализирам в областта на Силовата електроника.

Какви са Вашите бъдещи планове за реализация в професионален план?

След време желая да създам собствено предприятие в областта на Електрониката и да предоставя възможност за реализация на учащи студенти, които имат желание да се развиват.