Мартин Рачев - спечелил Стипендия на Ректора на ТУ-София

Част от кампанията "Ако си дал, не си живял напразно..." е стипендия на Ректора на ТУ-София, на стойност 1000 лв.

Представяме Ви Мартин Рачев, спечелил стипендията:

Представете се...

Казвам се Мартин Петров Рачев от Факултета по приложна математика и информатика, специалност Приложна математика, Магистър 2-ри курс.

Какво е усещането да си стипендиант?

Усещането е удовлетворение от постигнатото до момента и от признанието от най-високо ниво. Това дава стимул за продължаване по пътя на успеха и преследване на най-високи цели в кариерата и живота.

В какво ще вложите стипендията?

Стипендията ще бъде вложена в бъдещия ми стартъп, чиято концепция за сега не бих искал да разкривам публично по обективни причини.

От къде разбрахте за стипендията?

Разбрах за стипендията и процеса на кандидатстване от сайта на Центъра “Кариера и възпитаници” към ТУ-София, където всичко нужно беше описано.

Какво знаете за Център "Кариера и възпитаници (алумни)"?

Той осъществява връзката между студентите и университета от една страна и бизнеса от друга. Поддържа отношения с бивши студенти и докторанти завършили образованието си в ТУ-София и реализирали се във всички сфери на обществения живот по света и унас. Реализира прекрасни инициативи с перспективни възможности за студентите от университета - предоставяне на стипендии, организиране на дни на кариерата за среща с бизнеса, активна дейност с проекта студентски практики и още много в полза на студентите.

Кое е най-интересното Ви участие в университетско или извън университетско мероприятие?

През годините съм печелил много награди и отличия от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси, свързани с математиката и успехите ми в нея. Не мога да откроя и деля успехите си, защото всички са ми важни и ценни за мен, но най-интересно може би беше поканата ми в Китай от технологичния гигант Huawei, където имах възможността да опозная китайската култура и да се сблъскам с процеса на работа на такава огромна международна компания.

Коя е вашата професионална „страст“?

Моята професионална страст е математиката и приложенията й с които се занимавам и ще се занимавам в бъдеще.

Какво искате още да научите/направите в професионален план?

Човек цял живот учи и всяка седмица научавам по нещо ново в кариерен план, така че не мога да се огранича до едно или две неща. Също така моя професионален път тепърва започва и съм сигурен, че това е едва началото на всичко, което ще направя.

Какви са Вашите бъдещи планове за реализация в професионален план?

В момента създавам математически модели на хазартни игри и системи и се развивам в тази сфера. Отделно подготвям стартъп за който се надявам да бъде успешен, но повече подробности бих разкрил в бъдеще. :)