Празнична среща във връзка с международния ден на жената - 8 март

Във връзка с международния ден на жената на ООН – 8 март, център „Кариера и възпитаници (алумни)“ организира празнична среща за дами, вече завършили ТУ-София и студентки на тема:

„С отпечатък на нежност...“ (Представяне на инженерна елегантност от и за дамите на ТУ-София).

Събитието е част от Кампанията „Ако си дал, не си живял напразно…“ и се организира съвместно с катедра "Инженерен дизайн" на МФ, ТУ-София

Заповядайте на 7 март (сряда), 2018 г., от 15.00 часа в конферентната зала на Библиотечно-информационния център.

По време на събитието ще се представят визии и бижута през погледа на жената инженер.

Ще се предоставят възможности за обмен на контакти, опит и идеи в по-неформална среда /коктейл/.

Срещата цели да заздрави и разшири комуникацията между завършилите ТУ-София жени, академичната общност и студентите.