Изложение на работодатели "СТАЖОВЕ" 2018г. в ТУ-София

 

Изложението "СТАЖОВЕ" в Технически университет се провежда за седма поредна година. Тъй като за студентите от 3 и 4-ти курс стажът е задължителен, а младите специалисти трудно намират такъв, считаме че изложение от такъв тип би било полезно както за реализация на студентите, така и за работодателите. По време на изложението ще има възможност за директен контакт между студентите и фирмите, техни потенциални работодатели, които ще могат да представят информация за своята дейност, за свободни стажантски позиции, за стипендиантски програми, както и да се срещнат и разговарят със заинтересовани студенти.

 На 17 април 2018 г. изложението ще се проведе в 2-ри и 12-ти учебни корпуси на Технически университет-София, гр. София, а на 18 април изложение "Стажове" ще се проведе едновременно в ТУ-София, филиал Пловдив и в ТУ-София, Факултет и Колеж-Сливен.